Tjänster / Konsultinriktningar

Innan du tilldelas en av våra skickliga koordinatörer genomför vi en analys där vi kartlägger vilken typ av hjälp du behöver för att därefter erbjuda personal med rätt kvalifikationer för att tillgodose just dina behov. På detta sätt säkerställer vi ett effektivt och gynnsamt samarbete från alla parter. Våra handläggare kan vara hos dig på nolltid, vilket gör att du slipper långa väntetider.

Projektledning, anbudsprojekt och offertarbete

Vi på Siama utgörs av kompetenta medarbetare med över 50 års expertiserfarenhet inom avdelningarna för projektledning, anbudsprojekt och offertarbete. Du kan känna dig trygg med att lägga din verksamhet i händerna hos våra specialister inom sektorerna för teknik, energi och logistik. Inget arbete är för stort för oss då vi är erfarna av stora investeringsobjekt.

Inköp och avtalsjuridik

Siamas förhandlare besitter mycket goda kunskaper inom contract management och avtalsjuridik för både privat och offentlig sektor. Vi kan hjälpa dig med allt från att skapa en ekonomisk strategi, till omförhandlandet av befintliga kontrakt, till vägledning kring den juridiska sfären som omger din verksamhet.

Planering och elektrifiering av fordonsflottor

Redan år 2014 inledde vi arbetet med optimeringen av laddinfrastruktur, beräkningen av effektåtgång och övergången till eldrivna transportmedel, oavsett om det gällde lastbilar, nyttofordon, personbilar eller bussar. Idag, nio år senare, besitter vi en mycket bred expertis inom allt som har med elektrifiering och planering av fordonsflottor att göra, med goda referenser från alla kontinenter.

Ingenjörer och IT-utvecklare

Hos oss på Siama finner du många erfarna ingenjörer och IT-utvecklare som mer än gärna assisterar dig med förbättring av fordonsunderhåll, el infrastruktur och digitalisering av nya smarta IT-lösningar. Vi agerar utifrån våra spetskompetenser som tekniska uppdragsledare för att modernisera och effektivisera din verksamhet.

Affärs- och verksamhetsutvecklare

Tillsammans med oss får du professionell hjälp med allt som har med din affärs- och verksamhetsutveckling att göra. Vårt mål är att åstadkomma en mätbar förbättring i din verksamhet inom avdelningar för arbetssätt, samarbeten, lönsamhet och ansvarsfördelning, samt inom strukturering och planering. Låt oss verka hos dig som en nödvändig projektresurs för att stärka samarbetet mellan dina anställda, eller för att öka din kundnöjdhet.

Projektledare

Vi värderar erfarenhet och kompetens vid matchning av rätt projektledare till din verksamhet. På det sättet säkerställer vi ett effektivt och givande samarbete.

20 år av förtroende från framstående verksamheter i alla branscher

Redan år 2001 uppstartades Siama AB när vår grundare Jonny Stuvre inledde sitt första konsultföretag Struwe Consulting inom sektorerna för verksamhetsutveckling och marknadsföring. Det dröjde inte länge innan intressenter från flera olika framstående aktörer anslöt sig till vårt team.

Under de första åren utgjordes våra parters av de nu allmänkända verksamheterna Svenska Bilsportförbundet, Erasteel och Fonus. Tillsammans arbetade vi för att förbättra och utveckla deras digitalisering, processutveckling och marknadsföring med målet att de skulle nå ut till den omfattande kundkretsen som de har idag.

Då hållbarhet alltid har legat oss nära om hjärtat har vi dag har valt att fokusera på green technology – där vi ständigt arbetar för att förbättra relationen mellan teknik och miljö, då vår målbild är ett samhälle där ingen av komponenterna skall motarbeta den andra, utan i stället verka i symbios.

Medarbetare med expertkunskaper / Hållbarhet på agendan

Idag utgörs Siamas samarbetspartners av verksamheter inom sektorerna för transporttjänster, kollektivtrafik och e-mobilitet som delar vårt centrala mål om global hållbarhet.

Vi opererar med både privata och statliga aktörer, vilka är verksamma inom offentlig förvaltning, fordonsleverantering och kommuner. Med medarbetare som besitter avancerade kunskaper inom sina expertisområden utgör vi ett kompetent stöd inom projektledning, inköp, ingenjörstjänster, pricinganalyser och upphandlingsstöd.

Är du ännu inte övertygad om att vi är rätt för dig?

Vi på Siama är verksamma inom flera sektorer som berör infrastruktur. Hos oss är du trygg med vetskapen att vi besitter en lång erfarenhet av upphandlad kollektivtrafik. Vi har gjort det här tidigare och vi kommer göra det igen.

Vi är specialister på inköp, driftsättning och tillgångsförvaltning av fordon i kollektivtrafiken, med en unik kännedom kring strategisk planering och inköp av eldrivna bussar. Utöver detta är utveckling, etablering och förvaltning av underhållsverksamheter något vi brinner för. Enligt oss bör förbättringen av digital övervakning prioriteras i högsta grad. Om inte detta vore nog besitter vi även specialkompetener inom kravställning, med fokus på avtal och affärsmodeller kopplade till teknik, fordon och underhåll.

Hos oss kan du känna dig trygg med att du förlitar dig på en koncern som har lång erfarenhet inom sektorerna för transporttjänster, kollektivtrafik och e-mobilitet. Vi känner till våra områden och kan således erbjuda dig vad du behöver. Tillsammans med oss kan du vara med och skapa en bättre framtid, inte bara för dig själv, men även för resten av vår omvärld.

Karriär

ÄR DU PÅ JAKT EFTER DIN NÄSTA UTMANING?

LÄS MER LÄS MER

GREENTECH

Green technology går ut på att genom tekniska lösningar minska människans negativa påverkan på miljön, något som är självklart för oss på Siama. För att uppnå dessa riktlinjer genomför vi enbart uppdrag och projekt som upprätthåller våra hårda krav på hållbarhet. Detta är ett av de initiativ vi följer för att bidra till en förbättrad omvärld.

MODIGSBACKE 102
733 92 SALA

ORG.NR: 559060-3634

(+23) 345 322 233