Vi är

Siama är en kundorienterad konsult- och ingenjörskoncern. Under mer än två decennier har vi arbetat med utveckling inom sektorerna för transporttjänster, kollektivtrafik och e-mobilitet. I allt vi gör ser vi till att ha miljön i fokus, då det är viktigt för oss att skapa en hållbar framtid där naturen och människan kan leva i symbios. Tillsammans med oss kommer du nå dina mål utan att åsidosätta omvärldens hälsa.

VI ÄR SIAMA

Siama är en kundorienterad konsult- och ingenjörskoncern. Under mer än två decennier har vi arbetat med utveckling inom sektorerna för transporttjänster, kollektivtrafik och e-mobilitet. I allt vi gör ser vi till att ha miljön i fokus, då det är viktigt för oss att skapa en hållbar framtid där naturen och människan kan leva i symbios. Tillsammans med oss kommer du nå dina mål utan att åsidosätta omvärldens hälsa.

null

JOHNNY STRUWE

CEO, SPECIALIST E-MOBILITET

JOHNNY.STRUWE@SIAMA.SE
+46 70-256 04 65

null

DAVID WASSHOLM

Specialist kollektivtrafik
null

SOFIE BRANTLIND

KONSULT, Elkraftsingenjör / Elektriker
null

MATS WINBLAD

Specialist trafikplanering och trafikutveckling

20 år av förtroende från framstående verksamheter i alla branscher

Redan år 2001 startades Siama AB när vår grundare Johnny Struwe inledde sitt första konsultföretag Struwe Consulting inom sektorerna för verksamhetsutveckling och marknadsföring. Det dröjde inte länge innan intressenter från flera olika framstående aktörer anslöt sig till vårt team.

Under de första åren utgjordes våra parters av de nu allmänkända verksamheterna Svenska Bilsportförbundet, Erasteel och Fonus. Tillsammans arbetade vi för att förbättra och utveckla deras digitalisering, processutveckling och marknadsföring med målet att de skulle nå ut till den omfattande kundkretsen som de har idag.

Då hållbarhet alltid har legat oss nära om hjärtat har vi dag har valt att fokusera på green technology – där vi ständigt arbetar för att förbättra relationen mellan teknik och miljö, då vår målbild är ett samhälle där ingen av komponenterna skall motarbeta den andra, utan i stället verka i symbios.

Medarbetare med expertkunskaper & hållbarhet på agendan

Idag utgörs Siamas samarbetspartners av verksamheter inom sektorerna för transporttjänster, kollektivtrafik och e-mobilitet som delar vårt centrala mål om global hållbarhet.

Vi opererar med både privata och statliga aktörer, vilka är verksamma inom regioner och kommuner, fordonsproduktion och privat sektor. Med medarbetare som besitter avancerade kunskaper inom sina expertisområden utgör vi ett kompetent stöd inom projektledning, inköp, ingenjörstjänster, pricinganalyser och upphandlingsstöd.

    Kontakta oss